Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8604 41bc
Reposted fromxawery xawery viahormeza hormeza
chciałem Ci napisać, że Cię kocham..
— 13.08.2019, do m.
Reposted byegzystencjaagpallayalittlepieceofheavenniskowoniebieskieoczyblacksadcatstarryeyedfreewayzielonoKabaNewLifejustmineupintheskyiammistakejamaicanbeatfreewaycoookiemonsteeerniskowolaterswikszdiviegzystencja
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasusano susano
9797 98fd 500
Reposted fromsober sober viasprawny sprawny
0088 28fb 500
Reposted frompunisher punisher viamendel mendel
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viahormeza hormeza
9242 296e
Reposted fromkarahippie karahippie via12czerwca 12czerwca
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaagp agp
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viasatyrlane satyrlane
Chciałabym tak do Ciebie przyjść, ale już na całe życie.
Pozwolisz mi?
Reposted froma-poem a-poem viaZiomeczek Ziomeczek
5351 e768 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaZiomeczek Ziomeczek
2114 085b
soup...
Reposted fromfadenb fadenb viairmelin irmelin
9798 7a63 500
Reposted fromsober sober viaoll oll
Reposted fromdoener doener viafoobar123 foobar123
6403 971c
Reposted from1911 1911 viairmelin irmelin

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viaagp agp
Pamiętaj, że jeżeli dobrze ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż druga osoba warta jest czasu...
— G.
Reposted frommefir mefir viaagp agp
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaagp agp
4844 b4b8 500
Reposted fromtwice twice viasatyrlane satyrlane
8745 dfb7 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl