Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4675 b0a8 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
4207 0de4
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viairmelin irmelin
4643 5de7 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
8850 0adc 500
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viairmelin irmelin
6314 7d84
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
2858 5b6d 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viairmelin irmelin
3163 c5e2
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
2321 6ae2
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin
4241 e828
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin
0466 b85f 500
Reposted bySakerosFeindfeuerhashMtsenirmelinlittledisappointmentsp856gaborfriqueverdantforceskillzmcflySilentForestikaricarmenlunafrunemanBabsonpalahniuks-laughterkotficagketLuukkazielonykotNaitliszbigevilgrin00ambassadorofdumbvairaKetchupsuicidepsygatesistermorphinecocciuella
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
6863 b3bd 500
Reposted fromzie zie viaseleneskin seleneskin
8684 9582 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Reposted frommuladhara muladhara viairmelin irmelin
7216 046e 500
Reposted bylesatyremanxxhormezalinasakuraaizuptrck
Związki są głupie. Boisz się, że żadnego nie stworzysz, a gdy się udaje boisz się, że wszystko runie.
— Dobre miejsce
Reposted fromresort resort viairmelin irmelin
4644 a853
Reposted fromtwice twice viaczescdowidzenia czescdowidzenia
6490 8158 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl