Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0107 4fb7
Reposted fromseriouslox seriouslox viairmelin irmelin
0521 2441 500
Reposted fromRudeGirl RudeGirl viairmelin irmelin
0650 ee4b 500
Reposted byplpolishzupeantarctic-thermosoberBBartdobrymisspandoraosiupenispenispenislolpmgslovafriquemiqelTurekMenistanmateuszkosmateusz
1828 339a 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
4383 74c9 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapolishzupe polishzupe
5130 61b5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
1053 f577 500
Reposted fromphilipp philipp viairmelin irmelin
0638 bb0a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
1276 67a2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyrlane satyrlane
6914 5737 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
1708 98ab 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
7067 7b51 500
Reposted fromfapucino fapucino viaDOBRADUPA DOBRADUPA
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viaparamour paramour
7153 3fa8 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPsaiko Psaiko
5754 b739
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapolishzupe polishzupe
1389 3920 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapolishzupe polishzupe

nigdy
sobie nie wybaczę
że dałem ci
tyle z siebie

tyle czasu
tyle cierpliwości
tyle wybaczenia

i co najważniejsze
dałem ci tyle miłości
że teraz
czuję się pusty
w środku

jakby
niezdolny do uczuć

kiedy jedyne
co dostałem wzamian
to rozczarowanie

— Marta Masłyk
Reposted fromkrn krn viaDaisy88 Daisy88
Reposted fromnaich naich viaradaetyki radaetyki
1085 f69d 500
Reposted fromsavatage savatage viasatyrlane satyrlane
6030 7368
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl