Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1569 4d74
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
0424 8aec 500
Reposted byakisameikariPaseroVirusskillzmcflycattolicoLuukkaubzaDagarhenzupacebulowaanderer-tobi1911ghalbadiousambassadorofdumbsuperbrainzTocdziekibiauekmichalkoziol919inzynierMerelyGiftedpleplekokolokoschaafkartofelpotatoecovid19PsaikoniskowoMilkyJoeIgnitionUncommonSensesucznikdotmariuszbruxaszpaqusVinrolimoppieWhiteLight
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
Jednym z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym samym. To bzdura. Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych. Jednak niezależnie od tego, jak zgniłe serca spotykasz, warto być miłym nie po to, aby ktoś ci się odwdzięczał, ale po to by pokazać światu, że człowieczeństwo jednak istnieje.
— - Anna Dymna.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaDaisy88 Daisy88
5300 5cd3
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
8602 5dfa 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaradaetyki radaetyki
6491 c229 500
Reposted fromowca owca viasunako sunako
7141 f240 500
Reposted fromverronique verronique vialithiumowa lithiumowa
1514 c9c1
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viasatyrlane satyrlane
1413 9cf1
Reposted fromPoranny Poranny viasatyrlane satyrlane
6037 b50d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6045 53f0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyrlane satyrlane
2124 24d4 500
Reposted fromzciach zciach viaHakata Hakata
1956 ceeb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
1033 ea25 500
Reposted from0 0
0119 1d6d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte via0 0
6568 15b7 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viaagp agp

Anubis Traveling (Joanna Karpowicz)

Niewykorzystane szanse palą bardziej niż nieudane podejścia.
— Aneta Jadowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaay nowaay
Reposted fromgruetze gruetze viasunako sunako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...