Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2408 31b6 500
Reposted frommadinson madinson vialithiumowaa lithiumowaa
8137 c5e1 500
8bit stories

Zdecyduj się w końcu.

Jeśli nie możesz dać mi siebie to daj mi święty spokój.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialithiumowaa lithiumowaa
2700 2787 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialithiumowaa lithiumowaa
4292 54a7
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
7251 b536
Reposted fromkattrina kattrina viastonerr stonerr
3704 6fd2 500
Reposted fromTankistD TankistD viastonerr stonerr
8100 7d32
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialithiumowaa lithiumowaa
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita vialithiumowaa lithiumowaa
Nic nie zastąpi czasu spędzonego razem. Jak inaczej może pojawić się więź?
— Droga dzikiego serca
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viastonerr stonerr
1738 ed45
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
8134 4a07 500
Reposted fromestel1 estel1 viajointskurwysyn jointskurwysyn
1725 8bc4 500
Reposted fromrawriot rawriot vialithiumowaa lithiumowaa
3207 dd61
Reposted bysarethvaira
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viacaraseen caraseen
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl