Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viapattyyy pattyyy
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyrlane satyrlane
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
3282 9983 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3957 9dfd 500
Reposted byirmelindeathisjustafeelingpolishzupeVinrolikatkadbigevilgrin00carmenlunajestnamdzisiajsmutnokebabgreywolfniedoskonalosccylonapplepiepicakuszoraxedhellWhiteLightgaborfriqueSaper300alexnouveauthauturienefficFienriraEdgismierciszkloltedziwnerzeczyfiurkaaura-lunarisespererconopecawakensokoTurekMenistanikarikolegakolegiDer-Kellerwybuchmuzgupannakojotbankasadpornlarwyastralnegketniebalaganjudyszaczterywiekipozniejolls503m1gu3lnaochanidyllapotatos000monnnn066nicciekawegokattelinelasosenmsofalltoskalatteSenyiaitjenelczilexxiepchamtensyfszpaqusuniquerufusthedogkatastrofoxcwajdax
2678 0bcc 500
Reposted fromsavatage savatage
1871 4b9b
0016 b8f4 500
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaKryptonite Kryptonite
Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym co będzie, a nie tym co było.
— Olga Tokarczuk – Księgi Jakubowe
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatojapaula tojapaula
0571 c53f 500
Reposted fromsoftboi softboi viainto-black into-black
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viasatyrlane satyrlane
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
8295 0cb3 500
Reposted fromwyczes wyczes
6158 9cda 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
9116 c9b3 500
Reposted frommiststueck miststueck viac1n3kk c1n3kk
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie
Reposted fromlovvie lovvie viaagp agp
6657 5f70 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl