Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viablacksadcat blacksadcat
6304 a9b9 500
Reposted fromRowena Rowena viacelej celej
7707 4599
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viairmelin irmelin
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi vialithiumowa lithiumowa
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viakajakkowalik kajakkowalik
1272 4ff3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagp agp
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viaagp agp
8131 560b 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaagp agp
8197 57e9 500
Reposted froms3 s3 viasatyrlane satyrlane
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaparamour paramour
6271 a0d0 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viapattyyy pattyyy
8779 7ba5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyrlane satyrlane
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
3282 9983 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3957 9dfd 500
Reposted byirmelindeathisjustafeelingpolishzupeVinrolikatkadbigevilgrin00carmenlunajestnamdzisiajsmutnokebabgreywolfniedoskonalosccylonapplepiepicakuszoraxedhellWhiteLightgaborfriqueSaper300alexnouveauthauturienefficFienriraEdgismierciszkloltedziwnerzeczyfiurkaaura-lunarisespererconopecawakensokoTurekMenistanikarikolegakolegiDer-Kellerwybuchmuzgupannakojotbankasadpornlarwyastralnegketniebalaganjudyszaczterywiekipozniejolls503m1gu3lnaochanidyllapotatos000monnnn066nicciekawegokattelinelasosenmsofalltoskalatteSenyiaitjenelczilexxiepchamtensyfszpaqusuniquerufusthedogkatastrofoxcwajdaxpolitycznazupawysublimowanasztukaecrivainNormaMortensonpierdolonyThe1995sokoharridanholymolymanfredxoxojanuschytrusgoanywherewithmeVinrolighalbadiousKrzychulecinsanedreamerThe1995itemizechowchowszyderarurkykrolfasolekdiviimpressiveszpaqusheadsbangbangwishyouwereherehekateDagarhenpiehuswikszapatycznaVostokflosikineedrestSylvkaSilentForestscorpixinsanedreamerifollowuhormezablackheartgirlcaramelsanddebrisnothingiseverythingcotarskyinerteszarakoszulatfuiblameyoustrzepypffftkrysbunijalomioskiunnodomixAmericanloverarbuzyinerte12czerwcajulannundoneeczeresniacieniolubekstrzepyltenaiwnaMagoryanxhiatusx
2678 0bcc 500
Reposted fromsavatage savatage
1871 4b9b
0016 b8f4 500
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaKryptonite Kryptonite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl